Xin chào, Sau một mớ bài về hồ sơ giấy tờ thì hôm nay mình xin được quay lại với chủ đề “đi xin việc”. Cụ thể: chọn công việc, chọn công ty, chọn sếp sao cho chuẩn. Đừng nghĩ một cách đơn giản “ôi zời, làm không hợp