Chào cả nhà, Các bạn đã bao giờ được phỏng vấn qua điện thoại hoặc video chưa? Những cuộc phỏng vấn kiểu này thường được sử dụng để sàng lọc sơ bộ một cách rất hiệu quả trước khi phỏng vấn trực tiếp. Loại phỏng vấn này ngày càng