Hi các bạn, Xây dựng riêng cho mình một danh sách nhà tuyển dụng tiềm năng, bạn đã bao giờ nghĩ tới điều này chưa? Mình sure rằng một số gợi ý dưới đây của sump-pump sẽ mang lại nhiều lợi ích cho công cuộc tìm việc làm của